PODROBNÉ INFORMACE K CYKLOPOUTI 2011

12. 7. 2011

Milí cyklopoutníci,
zasíláme podrobné informace k cyklistické pouti 2011 – Santiago de Compostela-Madrid. Přečtěte si tyto pokyny pozorně.

Pátek 5. srpna 2011 - Prezentace

Prezentace proběhne v pátek 5. srpna 2011 od 16:30 do 19:30 hodin ve sportovní hale na Mariánském náměstí v Uherském Brodě (vedle restaurace Amos). Zde bude připraveno prezentační stanoviště, označené logem Orla. Ve sportovní hale se bude také nocovat a bude otevřena do 00:30 h.

Při prezentaci každý účastník předloží platný občanský průkaz (př. cestovní pas) – oba doklady musí mít platnost alespoň do 11/2011, cyklistickou přilbu a v případě účastníků mladších 18. let tzv. kartu mladších podepsanou zákonným zástupcem a osobou, která je uvedena jako doprovod. Kola budou přes noc uložena ve dvoře fary.

Prosíme účastníky z Uherského Brodu a přilehlého okolí, aby se k prezentaci dostavili, co nejdříve.

Základní pojištění pro cestu do zahraničí je součástí ceny cyklopoutě (platí pouze pro občany ČR). Pokud je již někdo pojištěn, např. trvale pro cesty do zahraničí, oznamte to prosím do 25. 7. 2011 e-mailem na adresu info@cyklopoute.cz. Někteří účastníci dodali neúplné údaje. Bez rodného čísla a adresy trvalého pobytu, nelze být součástí hromadné pojistky a ani setkání v Madridu. Prosíme proto, abyste si zkontrolovali správnost a úplnost odeslané přihlášky.

Účastníci obdrží u prezentace doporučené trasy jednotlivých etap. Při prezentaci se účastníci rozdělí do skupinek (podle vlastního uvážení), v nichž pak budou absolvovat jednotlivé etapy. Nezařazení cyklisté budou přiřazeni ke stávajícím skupinkám. Skupinku nemůže tvořit jednotlivec – nikdo nemůže jet na kole samostatně. Ideálně 4-12 osob ve skupince.

Páteční odpolední mše sv. v Uherském Brodě:

16:00 h „běžná mše“ v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

18:30 h „běžná mše“ ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie

Večerní program na Orelském stadionu v Uherském Brodě
Vzdálenost Orelského stadionu od ubytování je cca 10 minut pěší chůze.

19:30 - večeře (mokrá varianta – v tělocvičně)

20:00 – představení organizačního týmu, podrobné informace k průběhu pouti a také časový harmonogram dalších dní. Účast všech cyklistů na zahájení je nutná!

20:30 – možnost sportovního vyžití v areálu – fotbal, florbal, tenis, volná zábava při hudbě. Vzájemné seznámení poutníků. Pro odvážné noční turnaj ve florbale na speciálním povrchu víceúčelového hřiště.

Sobota 6. 8. 2011 - Zahájení

8 - 9 h snídaně v chodbě dominikánského kláštera 8 - 9:30 h nakládka batožin (tj. spacák, karimatka, osobní zavazadlo) a kol na parkovišti pod restaurací Lapač, ulice Prakšická, kde budou stát označené autobusy. Při prezentaci každému sdělíme číslo autobusu, ve kterém jede. Jedou celkem 3 autobusy.

Zahájení cyklistické pouti proběhne mší svatou v 10:00 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě na Mariánském náměstí. Po mši na nádvoří kláštera bude společné foto a slavnostní start cyklopouti. Poté odjezd autobusy (cca 11:30 h)

Odhlášení
Jak bylo avizováno na internetových stránkách www.cyklopoute.cz, případné odhlášení bylo možné provést do 20.6.2011. Po tomto datu již není možné vrátit žádnou částku. Je ji však možné převést na jinou osobu, kterou za sebe odhlášený účastník zajistí. Odhlášení je nutné provést pouze písemně na adresu: Orel jednota Uherský Brod, Na Láně 1979, 688 01 Uherský Brod. Není možno se odhlásit telefonicky ani e-mailem.

Věci s sebou:
Kolo v dobrém!! technickém stavu - servisman bude provádět servis kol až v průběhu první etapy, dále cyklistickou přilbu, reflexní vestu, láhve na vodu, spacák, karimatku, dostatek osobních léků, opalovací krém a krém po opalování (osvědčený je Panthenol sprej nebo krém), pokrývku hlavy, sluneční brýle, repelent, toaletní papír, další osobní věci v zavazadle. Dle vlastního uvážení finanční prostředky v Eurech. Upozorňujeme, že při prezentaci na setkání mládeže v Madridu budou místní organizátoři vybírat částku 10,- Eur na tzv. Fond solidarity (více k fondu a samotnému setkání na www.madrid11.com).

Madrid – setkání s papežem Od pátku 19. 8. do neděle 21. 8. 2011 se všichni budeme řídit pokyny vydávanými organizátory setkání v Madridu. Zde obdržíme balíček poutníka. Po celou dobu setkání máme zdarma hromadnou dopravu po městě.

Strava
Strava (snídaně a večeře) bude zajištěna v Tarbes (u Lurd), Burgos, Frómista, Sahagún, León, Astorga, Vega de Valcarse, Portomarín. V Monte do Gozo (Compostela) budou zajištěny pouze 2 snídaně a 1 večeře – před odjezdem do Madridu. Není zajištěna strava po dobu cesty autobusem. Je nutné si vzít vlastní plastový talířek/miska, příbor, lžičku, velkou lžíci, hrnek, utěrku. Bude důležité dbát na dostatečný přísun tekutin (doporučujeme vzít si s sebou „vitacity“) Na pouti nebude možnost samostatně vařit, neberte si elektrické ani plynové vařiče.

Poznámky a upozornění

Každý účastník si může vést zavazadla v celkové váze do 15 kg. Je nutné, aby zavazadla byla skladná. Nepodceňujte stav svých kol a bezpečnostních prvků. Každý účastník obdrží zdarma 1 tričko – dále je v omezeném množství možnost zakoupení triček á Kč 200,-.

Návrat Předpokládaný návrat z cyklopouti je ve středu 24. 8. 2011 v odpoledních hodinách.

V případě nejasností můžete kontaktovat hlavního organizátora na telefonu 777 623 930 nebo na e-mailu info@cyklopoute.cz. Změny vyhrazeny.

Za organizační tým, BUENO CAMINO

Petr Gabriel, hlavní organizátor cyklopouti