Platba cyklopouti

10. června 2011

Prosíme účastníky o úhradu doplatku na cyklopouť 2011 do Španělska, a to v celkové výši 7 700 Kč. V doplatku je zahrnut také příspěvek na jídlo. Úhradu provádějte na číslo účtu: 1540116359 / 0800 do 20. června 2011. Po úhradě bankovním převodem je nutné opět zaslat i doklad o potvrzení bankovní transakce (kopii ústřižku složenky, popř. kopii výpisu z účtu) na e-mail: info@cyklopoute.cz nebo poštou na adresu: OREL Uherský Brod Na Láně 1979, 688 01 Uherský Brod.

Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo. V případě, že platíte za více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce.

V případě nedodržení termínu úhrady, budeme účtovat za každý den prodlení částku Kč 50.

Storno poplatky: Odhlášení Při odhlášení do 20. 6. 2011 je poplatek za odhlášení 5 500 Kč. Po tomto datu již není možné vrátit žádnou částku. Je ji však možné převést na jinou osobu, kterou za sebe odhlášený účastník zajistí. Odhlášení je nutné provést pouze písemně na adresu: Orel jednota Uherský Brod, Na Láně 1979, 688 01 Uherský Brod. Není možno se odhlásit telefonicky ani e-mailem.

Za organizační tým Petr Gabriel