Cyklopouť 2010 - den první (přípravy v Uherském Brodě)

Video z příprav a odjezdu cyklopoutníků do Maďarska přes Slovensko. První video je z příprav, kdy se účastníci scházeli v Uherském Brodě, další video je již se slavnostním odjezdem na kolech od kláštera v Uherském Brodě. Počet cyklistů, kteří startovali, překročil hranici 120, což je nejvíc ze všech Petrem Gabrielem pořádaných cyklopoutí

Přípravy na cyklopouť v Uherském Brodě + úvodní mše svatá sloužená P. Mgr. Janem Turkem.Cyklopouť 2010 - den druhý (START)

Ranní přípravy a start více než 120 cyklistů na pouť do Maďarska. Cílem této etapy byl Šaštín - poutní místo na Slovensku.Cyklopouť 2010 - den poslední (příjezd do Uherského Brodu)

Příjezd poutníků z Maďarska zpět do Uherské Brodu po cestě dlouhé přes 700 km.
Kamera: Marie Římovská - aneb první matap video, na kterém je vidět i Staňa a není to v zrcadle
Střih: Staňa Kadlčík, matap.cz