Poslední informace k cyklistické pouti 2011

3. srpna 2011

Verze k tisku

Vážení cyklopoutníci, zasíláme poslední informace k cyklistické pouti. Aby bylo vše přehledné, informace jsou uvedeny v bodech:

 • k 1. 8. 2011 je na cyklopouť zaregistrováno 133 účastníků včetně 4 kněží.
 • prosíme o včasnost u prezentace, která proběhne od 16:30 do 19:30 hodin ve Sportovní hale na Mariánském náměstí v Uherském Brodě (pod restaurací Ámos).
 • připomínáme nutnost u prezentace účastníků mladších 18. let mít tzv. kartu mladších, vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci!!
 • vzhledem k velkému počtu účastníků a dalším organizačním záležitostem nebude možné odprezentovat žádné účastníky v sobotu 6. 8. 2011.
 • logistický doprovod prosí, aby bagáž jednoho účastníka nepřesáhla toto složení: karimatka + spacák + jedno skladné zavazadlo (do 15 kg) + příruční batoh s jídlem do autobusu.
 • V sobotu bude mít na sobě každý účastník červené tričko cyklopoutě, které obdrží při prezentaci. V tomto tričku se budeme fotit na společnou fotku. Do dvora fary budou mít přístup jen lidé v těchto tričkách. Je to i z důvodu ochrany před zcizením kol vniknutím cizích lidí do objektu.
 • každý cyklopoutník si označí štítkem se jménem a příjmením své kolo a musí si dohlédnout na nakládku svých batožin a kola!
 • doplnění pátečního programu na Orelském stadionu: 19:30 večeře, 20:00 informace pro účastníky cyklopoutě, 20:30 koncert kapely Polarity s hudebním pásmem Genesis s komentovanou prezentací výtvarných děl Marie Římovské na téma Člověk ve stvoření. Pro odvážné nabízíme noční turnaj ve florbalu na speciálním povrchu víceúčelového hřiště.
 • v případě nepříznivého počasí se zahajovací večer na Orelském stadionu zruší. Večeře a podrobné informace by se přesunuly ve stejném čase do Sportovní haly, kde se bude nocovat.
 • Sportovní hala na Mariánském náměstí v Uherském Brodě, kde se bude nocovat, bude otevřena z pátku na sobotu 6. 8. 2010 do 00:30.
 • na farním dvoře budou uskladněna kola účastníků.
 • Sobota 6. 8. 2011. 8 - 9 h snídaně v chodbě dominikánského kláštera, 9:15 – růženec + Loretánské litanie, po ní od 10 hodin mše svatá.
 • nepodceňujte stav svých kol a bezpečnostních doplňků včetně odrazek na kolo (doporučujeme reflexní vestu + nutné je světlo na kolo a dozadu blikač).
 • doporučené trasy jednotlivých etap jsou ke stažení na internetových stránkách http://www.cyklopoute.cz/madrid2011/mapky.aspx
 • Hlásíme změnu v rozdělení do skupinek. Skupinky, v nichž pak budete absolvovat jednotlivé etapy, se utvoří až v Burgos. Během cesty autobusem bude tedy možnost seznámení se a rozdělení skupinek. Nezařazení cyklisté budou přiřazeni ke stávajícím skupinkám. Skupinku nemůže tvořit jednotlivec – nikdo nemůže jet na kole samostatně. Ideálně 4-12 osob ve skupince.
 • Místa noclehů: Tarbes (u Lurd), Burgos, Frómista, Sahagún, León, Astorga, Vega de Valcarce, Portomarín a Monte do Gozo (Compostela).
 • Ujistěte se o platnosti svých cestovních dokladů
V případě nejasností můžete kontaktovat hlavního organizátora na telefonu 777 623 930 nebo na e-mailu info@cyklopoute.cz. Změny vyhrazeny.

Za organizační tým Petr Gabriel