XX. Den Mládeže 05.-12. Srpna, Kolín nad Rýnem

Popis cesty

50 cyklistů, mezi nimž byli také tři kněží, se zúčastnilo cyklistické pouti na XX. Světový den mládeže, který se konal v německém Kolíně nad Rýnem. Akci organizovali členové Orla z Uherského Brodu, kteří zajišťovali během celé pouti převoz batožin, servisní a zdravotní doprovod.

Slavnostní zahájení se konalo v pátek 5. srpna 2005 na náměstí v Chebu, kde všechny přítomné přišel pozdravit místní starosta J. Svoboda, který také tuto pouť slavnostně zahájil. Pak se již cyklisté vydali za doprovodu městské policie na první „zahřívací“ etapu k česko-německému hraničnímu přechodu sv. Kříž – Waldsassen, odkud pokračovali do místa prvního noclehu, jimž se stala sportovní hala v městě Marktredwitz. Pak následovaly etapy a noclehy v Bambergu, Schonunungenu, Wertheimu, Frankfurt – Zeilheimu, Oberweselu a Koblenz – Vallendaru. Celá pouť byla rozdělena do tří částí: Putovaní na kole z Chebu do Vallendaru, předprogram ve Vallendaru a samotné setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem.

Během první částí cyklisté projížděli krajinou podél řek Mohanu a Rýnu. Zvládli také přátelské utkání v kopané v Schonungenu, kde poměřili své síly s místními fotbalisty DJK. Utkání skončilo vítězstvím místního německého klubu v poměru 10:3. Avšak nutno podotknout, že cyklistické ještě před zápasem museli absolvovat 70 km dlouhou etapu z Bambergu. Navíc terén byl před zápasem skropen deštěm, což značně komplikovalo pohyb českým hráčům, kteří až na výjimky hráli pouze v sálové obuvi.

Druhá část poutě – předprogram proběhl v městečku Vallendar. Zde byli všichni účastníci rozděleni do rodin, ve kterých strávili celkem čtyři dny. O program se staralo místní farní společenství. A tak jsme se měli možnost setkat s místními dětmi i staršími lidmi, kteří žijí v místním penzionu. Dále jsme se svezli na lodi po Rýnu k pověstmi opředené Loreley, a vlakem do nejstaršího německého města Trevíru, jehož historie sahá až do období Římanů. Zde proběhlo také setkání všech účastníků, kteří měli své předprogramy v této diecézi.

Jako třetí a závěrečná část pouti bylo samotné setkání v Kolíně nad Rýnem. Zde přijeli cyklisté po namáhavé více jak sto kilometrů dlouhé etapě, která byla ztížena dlouhotrvajícím vydatným deštěm. Místem ubytovaní se stala farnost sv. Uršuly, konkrétně základní škola. Tato farnost byla v těsném sousedství s farností sv. Anežky, v jejímž kostele bylo umístěno české národní centrum. Jak se později ukázalo, šlo o velmi výhodné ubytovaní v poklidném centru města, a navíc umocněné tím, že od čtvrtka s námi tuto městkou část sdílel samotný Benedikt XI., který bydlel v Arcibiskupském paláci, který se nacházel v těsné blízkosti našeho ubytování. Během pobytu si každý účastník mohl vybrat z bohatého programu, který připravili němečtí organizátoři. Stejně tak tomu bylo v českém národním centru, kde probíhaly denně mše sv., katecheze biskupů, koncerty aj..

Slavnostní zahájení XX. Weltjugendtagu obstaral kardinál Joachim Meisner, místní arcibiskup. Zahájení se odehrávalo na zcela nově vybudovaném Rheinenegie Stadionu. Tento stadion však kapacitou zdaleka nedosahoval požadavkům všech účastníků, a tak ostatní účastníci sledovali zahájení před stadionem na obřích obrazovkách. Většina cyklistů však měla to štěstí, že se na stadion dostala, a tak mohla prožít neopakovatelnou atmosféru, která nastala po mši sv., kdy hrací plochu stadionu, která byla přizpůsobena této události, zaplnili mladí z celého světa, kteří v rytmu svých národních tanců a různých kultur a tradic vytvořili jedno tancující a oslavující společenství.

Dalším styčným bodem byla pouť do kolínského Domu, který je monumentální stavbou celého Německa. Zde jsou uloženy ostatky tří mudrců, kteří se přišli poklonit Ježíškovi do Betléma. Právě tato událost se stala hlavním mottem tohoto setkání.“Wir sind gekommnen um IHN anzubeten“. („Přišli jsme se mu poklonit“). Stejně jako na všech předešlých setkáních mládeže, tak i na toto zavítal nejvyšší představitel katolické církve – papež. Tentokrát jím ovšem nebyl Jan Pavel II., který se zúčastnil všech předešlých setkání, nýbrž jeho nástupce Benedikt XI. Ten také všechny účastníky, kteří se shromáždili podél Rýnu pozdravil z lodi, na níž přijel. Vrcholem celého pobytu v Kolíně bylo závěrečné setkání na Marianfeldu, což byla obrovská louka, vzdálená 20 km od Kolína, na níž se uskutečnila večerní vigilie a následně ráno mše svatá. Oběma slavnostem předsedal sám Svatý otec, který vyzval všechny účastníky k následování Krista. Velikost tohoto obřadu dokazuje fakt, že celé události se zúčastnilo milion poutníků z více jak 160 zemí celého světa. Prozíravostí bylo se vydat na toto místo na kole, vyhnuli jsme tak všem dopravním omezením a hlavně následnému dopravnímu kolapsu, který vznikl při přesunu tak velké množství poutníků. Jak již bylo vzpomenuto výše, celá akce byla zakončena setkáním na Marianfeldu, po němž se také naše skupina cyklistů vydala autobusem, který odvezl účastníky i s jejich koly zpět do ČR.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli tuto ojedinělou akci zorganizovat. Dík patří také všech lidem, kteří se o nás starali v Německu, představitelům města Marktredwitz, řádovým sestrám z Bambergu, jmenovitě sestře Claudii, DJK Schonungen, farnosti z Wertheimu, sportovnímu sekretáři biskupství Limburg, farnosti Oberwesel a v neposlední řadě celému farnímu společenství ve Vallendaru, které pro nás připravilo nezapomenutelný předprogram. Všem patří VELKÝ DÍK!


Petr Gabriel