Cyklistická pouť Mariazell, 18. - 25. května 2004

Popis cesty

Přes 100 cyklistů se zúčastnilo cyklistické pouti, kterou organizovali pořadatelé z jednoty Uherský Brod ve spolupráci s ústředím Orla. Cyklistická pouť se uskutečnila v rámci vyvrcholení Středoevropských katolických dní, kterou byla Pouť národů do Mariazell. Mezi účastníky pouti byl i královéhradecký biskup Josef Kajnek, provinciál dominikánů P. Alvarez Kodeda a dalších 5 kněží. Hlavním organizátorem pouti byl Petr Gabriel (Orel Uherský Brod), jeho nejbližšími spolupracovníky Pavel Fical, Ladislav Kotík, P. Alvarez Kodeda a Jan Fical.

Den první: (18. 5.2004) Účastnící se sešli v úterý 18. května 2004 před nádražím Českých drah ve Znojmě. Zde po prezentaci byla pouť za doprovodu dechové hudby a za přítomnosti starosty města Znojma ing. Balíka slavnostně zahájena. Starosta poté startovním výstřelem vyslal poutníky na více než 200 kilometrovou cestu. Peloton cyklistů na úvod doprovodila policejní auta a poté už pokračoval směrem na hraniční přechod Hnanice. Cílem první etapy bylo město Retz. Zde na nás již čekalo ubytování v tělocvičně místní základní školy. Po nezbytném ubytování slavili poutníci společně ve farním kostele mši svatou, kterou celebroval P. Alvarez Kodeda. Po nezbytných pokynech organizátorů na všechny čekala večeře, kterou připravili místní farníci a především potom místní dominikáni.

Den druhý: (19. 5.2004) I druhý den putování byl zahájen společnou mší svatou ve farním kostele v Retzu. Po mši svaté a snídani se poutníci již vydali na cestu do města Krems. Cesta vedla převážně krajinou Weinviertelu, která se vyznačuje velkým množstvím vinic a také historických památek. Cílem etapy byla sportovní hala Krems. Ubytování v této hale bylo nabídnuto díky výborné spolupráci Orla s rakouskou partnerskou sportovní organizací Sportunion a o blaho poutníků bylo postaráno i nabídkou koupele ve vyhřívaném bazénu. Středeční večer využila většina poutníků k návštěvě malebného města Krems.

Den třetí: (20. 5.2004) Čtvrtek byl opět zahájen společnou mší svatou ve sportovní hale Krems, kterou vedl biskup Josef Kajnek. Ještě předem mší nás navštívil ředitel haly pan Josef Poscharnig a společně s místostarostou Kremse nám popřál požehnaou pouť. Místostarosta města nám na cestu věnoval křížek, s kterým každý rok putuje pěšky do Mariazell. Po mši svaté a snídani se všichni vydali na nejdelší etapu, která vedla převážně podél břehů Dunaje. První významnou zastávkou na této trase byl benediktýnský klášter v Melku. Díky kontaktům Orla se podařilo v tomto klášteře domluvit zdarma prohlídku muzea, knihovny a klášterního kostela a tak mohli poutníci na vlastní oči obdivovat vrcholnou stavbu rakouského baroka. Z Melku vedla cesta i dál proti proudu Dunaje až do města Ybbs. Zde se trasa stáčela směrem na jih přes Wieselburg a Scheibbs do cílového místa Gamingu. Zde na poutníky čekalo ubytování v bývalém kartuziánském klášteře, který dnes slouží účelům františkánské univerzity z USA. Příjemně překvapilo i pohostinnost místních lidí a večeře v menze. Den čtvrtý: (21. 5.2004) Prosbou o požehnání a mší svatou byla zahájena poslední část pouti, která vedla z Gamingu do Mariazell. Jednalo se sice o krátkou etapu, která ale byla náročná vzhledem k vysokému převýšení. Mši svatou tento den vedl P. Jan Turko z Jevíčka, který v kázání připomněl dosavadní průběh pouti. Postupně se cyklisté vyšplhali až do sedla Zellerein, které se nachází ve výšce 1125 metrů nad mořem, odtud již zbývalo jen sjet několik posledních kilometrů až do Mariazell. Po cestě nás také navštívil štáb České televize, který natáčel dokumenty pro Křesťanský magazín. Většina skupin stihla dojet do Mariazell ještě za sucha a tak i ubytování ve stanech v Mariazell proběhlo bez problémů. Poutníci se po příjezdu zapojili do programu pouti, který byl zahájen programem pro mladé v bazilice v Mariazell.

Den pátý: (22. 5.2004) Sobota byla hlavním dnem Pouti národů. Slavnostní mši svatou za účasti 80 000 věřících z 8 středoevropských zemí sloužil delegát Svatého otce státní sekretář Angelo Sodano, kázání měl vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn. Celou pouť komplikoval pouze neustálý a vytrvalá déšť. Na závěr mše svaté přednesli zástupci jednotlivých zemí poselství všem národům Střední Evropy. Sobotní odpoledne bylo vyplněno workshopy pro mladé a večer se představily jednotlivé národy.

Den šestý: (23. 5.2004) Nedělní mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Miroslav Vlk, byl celý program pouti zakončen. Cyklisté se po pouti vydali dvěma autobusy zpět do České republiky do Brna. Společně poděkovali za dary, které jim tato pouť dala, rozloučili se a popřáli si třeba brzké shledání.


Petr Gabriel