cs-CZen-US


Cyklopouť do Maďarska v roce 2010

Rekordní počet 126 cyklistů absolvoval cyklistickou pouť, která vedla ve dnech 5. – 15. srpna 2010 do Maďarska. „Okružní jízdu“ z Česka, přes Slovensko, Maďarsko a zpět organizovali již pošesté členové Orla z Uherského Brodu, kteří zajišťovali během celé pouti převoz batožin, servisní a zdravotní doprovod.

Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek 5. srpna 2010 v Uherském Brodě. Po nezbytných registračních a organizačních záležitostech a úvodní mše sv. byl pro účastníky připraven úvodní společensko-kulturní program na Orelském stadionu. Poutníci si tak mohli vychutnat u večerního guláše literárně-hudebné pásmo s názvem Slunci vstříc, jež pojednávalo o dramatickém osudu komunistického disidenta Pavla Švandy. K poslechu pak hrála skupina Pavlík a továrna na jam. Společenský večer zakončila přednáška tradičního účastníka cyklopoutí doc. Petra Hlaváčka na téma Obouvání andělů.

Páteční slavnostní start pak provázela nebývalá dešťová nadílka, která již před samotným výjezdem nenechala na cyklistech nit suchou. Ani tato skutečnost však nezabránila slavnostnímu výstřelu z nádvoří před klášterním kostelem v Uherském Brodě. Za doprovodu městské policie „kolaři“ obkroužili Masarykovo náměstí a až do Veletin přijeli takřka pospolu. To vše za vydatného deště a notného doprovodu kamer televizních společností a tisku. Po přejezdu nebezpečného úseku u Veletin se již cyklopoutníci rozdělili do skupinek, ve kterých absolvovali „zbytek“ cyklopouti.

Prvním zastavením bylo slovenské poutní místo Šaštín. Zdejší bazilika a klášter tak posloužil jako vítaný azyl pro promoklý peloton. Odtud se cyklisté vydali do hlavního města našeho bratrského národa Bratislavy. Třetí etapa pak mířila kolem vodního díla Gabčíkova do první maďarské zastávky Ásványráró, kde jsme obsadili tělocvičnu i celou místní základní školu. V pořadí čtvrtá etapa vedoucí do Tata směřovala přes Györ a především nádherný benediktinský klášter Pannohalma. Značná část cyklistů pak také nabírala potřebnou energii v termálních lázních, kterých bylo při maďarských cestách přehršel. Z Tata, pro nás Čechy názvem zajímavého města, kde nás také točila i maďarská televize, jsme se vydali do hlavního města Budapeště. Nocleh v samém centru toho velkoměsta zaručoval, že volný den, bude možno dokonale využít na prohlídku. K překvapení nejednoho z 126členého pelotonu, bylo panorama Budapešti lemující Dunaj, jedním z nejkrásnějších okamžiků letošní cyklopoutě. Neméně úchvatný pohled na nádhernou baziliku se naskytl cyklistům také při dojezdu 6. etapy, která končila v Ostřihomi. Zde jsme měli unikátní možnost slavit mši v tomto starobylém chrámu. Další přemostění Dunaje dovedlo cyklisty opět na slovenské území. Vyčerpávající etapa z Ostřihomi do Nitry totiž vedla rovinatým, ale za to úmorně horkým počasím. Předposlední etapa pak měla své zakončení v Novém Meste nad Váhom, které je partnerským městem Uherského Brodu. Závěrečná etapa pak již byla labutí písní, a to i s nutností překonat straňanský kopec. Stejně tak jako úvod cyklisti, tak i závěr patřil spanilé jízdě napříč Uherských Brodem. Zakončení cyklopoutě 2010 pak proběhlo v klášterní kostele, který v den návratu poutníků (15. srpna 2010) slavil své patrocinium.

Závěrem chci vyjádřit dík všem, kteří pomohli zorganizovat letošní cyklopouť. Všem lidem, kteří se o nás starali v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Především paní Brosz z Taty, za její ochotnou pomoc při náročném zajišťování noclehů na maďarském území, všem větším i menším sponzorům – firmám: Ditipo Uherský Brod, Charita Uherský Brod, Kola Číhal Staré Město, Azub Bike, Maďarská turistika, Intersport Uherský Brod a Besip. Velké uznání patří také organizačnímu týmu: Servismanu kol Petru Davidovi, zdravotnici Radce Valštýnové, hlavnímu logistiku a řidiči Pavlu Mahdalovi, závozníkovi Petru Jurigovi. Všem patří VELKÝ DÍK!

Resumé: Šestou cyklopoutí tak uherskobrodský Orel zkompletoval cyklistické poutě do všech okolních zemí České republiky, včetně jí samé. I proto o příštím létě, stejně jako v roce 2005, kdy jsme putovali do německého Kolína nad Rýnem, vyslyšíme výzvu papeže Benedikta XVI. a připojíme se k oslavě světových dnů mládeže v Madridu. Vše bychom rádi spojili s putováním po Španělsku a zejména vykonáním poutě do nejznámějšího světového poutního místa Santiago de Compostella. Vše podstatné o letošní, předešlých i budoucí cyklopouti naleznete na internetové adrese: www.cyklopoute.cz. Tak tedy: Adios amigos v Madridě!

Cyklostikou pouť podpořil také finančně Zlínský kraj. 

Petr Gabriel