Místo evangelizace - chlast !!!

bulvár

6. srpna 2007 se vydala skupina Orlů na cyklopouť do Mariazell. Podle kostelní nástěnky v Uherském Brodě je měla spojit víra, sport a duchovno. Podařilo se nám ale zjistit,že je spojilo něco jiného…

Už samotný počátek akce ale naznačil, že vše bude úplně jinak! Ranní výmluvy na bolesti břicha a večerní nevolnosti byly důkazem! “Taky ti bylo z toho guláše tak špatně?“ – „No, měl jsem z něj takovou těžší noc…“ K večeři podávaný guláš byl totiž podlívaný pivem! Naražená bečka byla maskována sofistikovanou přednáškou a prezentací duchovní hudby. Z bezpečnostních důvodů se po ranním požehnání a probrání některých účastníků výstřelem startovací pistole vydal na cestu plnou nebezpečí a arogance proti předpisům - byly ignorovány jednosměrky, zákazy vjezdu i přednosti zprava! - motající se peloton za doprovodu městské policie Uh.Brod. Jen co se dostal ze spárů městské i státní policie, ihned peloton zabočil na vinnou stezku. Za stálého ochutnávání čerstvého burčáku a zbytků loňských vín, dojel až do Mikulova, kde spanilá jízda pokračovala stejným způsobem až do samotného hlavního města Rakouska – Vídně! Výmluvy o používání slivovice z důvodu zimy, deště a prochlazení nebraly konce! A to dokonce i u účastníků mladších 18-ti let! Předešlými výkony unavený peloton brzo musel zastavit a odpočinout v metropoli. Odpočinek měl trvat jeden den, ale místo relaxace, chození po památkách a objevování duchovních hodnot, převládly návštěvy místních restauračních zařízení, koupel v Dunaji a válení se v parcích na lavičkách mezi bezdomovci .

Po „odpočinku“ následovala etapa do Kremže, kde místo klasické kremžské hořčice byla předně objevena restaurace s česky mluvícím číšníkem a následovalo vypití zásoby piva na jeden týden! Dokonalou kamufláží takovýchto nekřesťan-ských akcí měla být mše svatá a následující celodenní déšť, mohl být brán jako pokání.

Po vyslechnutí hádky účastníků o tom, kdo má ještě kolik zaplatit za „teplého Janáčka“ (nechlazené Uhersko Brodské pivo Janáček-pozn.red.) se alkoholovému opojení neubránila ani samotná špička vedení Orla, která se spolu s pár jedinci vydala do sklípku v Gamingském klášteře. Po pár lahvích vína při návratu na ubikace již bylo pěkně veselo. Všichni se asi těšili na přicházející neděli… a tak nedělní ráno bylo těžké. Pro všechny! Vždyť mše svatá o půl osmé ráno zamává i s leckterým věrným katolíkem. Po ní a absolutním vyplenění místní menzy, následoval odjezd účastníků do Mariazell na setkání středoevropské mládeže. Kněží se pozdrželi v místní knihovně a v „silentiu“ s pár jedinci spolu s panem Jamesonem oslavili neděli, než se vydali na cestu. Setkání mládeže v Mariazell bylo pojato jako jeden veliký festival a tak se nemůžeme divit, že se již takhle naladěný peloton nevázal. Vrcholem bylo usnutí hlavního pořadatele na stole poté, co celý večer nasával místní atmosféru.

Jedinci, které tento festival zábavy nazvaný „cyklopouť“ neskolil, se vydali ještě na setkání mládeže v Klokotech u Tábora a vesele pokračovali ve svém bujarém projevu i nadále. Tam se navíc špička Orla ukázala být pěknou špínou, když při rozhovoru s majitelkou tamního pensionu, kde byla ubytována, jsme se dozvěděli, že se vůbec nemyje - zjištěno dle spotřeby vody. A to si vedení bužírovalo v pensionu, zatím co účastníci neměli na ubikacích ani sprchy!

Nicméně přes zlomení všech hodnot a slibů i vyprchání ilusí se ze všech stran ozývalo pochvalné: „Ten Orel, to je cestovka!“ Co jiného dodat než orelské: „Zdař Bůh!“


Agentura: Orelský bulvár Text a Foto: František Matušina ml.