Propozice a přihláška

Cyklistická pouť 2011 - propozice
Přihláška na cyklopouť 2011 - Španělsko

Informace k cestě:

Po dvou zasedáních organizačního týmu zveřejňujeme další předběžné informace, které ze schůzky vyplynuly.

Pro dopravu do Španělska jsme po důkladném zvážení vybrali autobusy, a to i vzhledem k časové náročnosti přepravy z ČR do Španělska. Pro autobusy hrála především skutečnost, že letadlo má řadu nevýhod - je nespolehlivé, stávky na letištích, objednávka dlouho dopředu, zpoždění v návaznosti na další spoje, nemožnost přepravy velkého množství kol, cena a další.

I po dobu třídenního cestování chceme připravit účastníkům zajímavý program. Povinnou 9ti hodinovou bezpečnostní přestávku řidičů využijeme k prohlídce francouzského města Chamonix, kde se v roce 1924 se konaly první zimní Olympijské hry. Největší atrakcí tohoto města je lanovka s výstupní stanicí na Aiguille du Midi (3800 m), která je východiskem tras na nedaleký Mont Blanc a odkud jsou neopakovatelné výhledy. Další zastávkou spojenou s noclehem plánujeme opět ve Francii a to ve známém mariánském poutním místě Lurdech.

Pro start samotné cyklopoutě jsme vybrali španělské město Burgos, které se nachází na hlavní svatojakubské poutní cestě. Vzhledem ke klimatickým podmínkám projížděné krajiny budou etapy (7 etap) koncipovány v rozmezí vzdáleností od 50 do 90 km. Cílem naší cyklopouti bude bazilika svatého Jakuba v Santiago de Compostela. Zde budou mít cyklisté volný den. Pro účastníky zajistíme Poutnický průkaz – „Credenciál.“ Do něho pak budou cyklisté sbírat razítka z ubytoven, restaurací a dalších zařízení. V Santiagu de Compostela nám pak za vyplněný průkaz vystaví diplom o absolvování cesty.

Z Compostely se vydáme do Fisterre, na tzv. Konec světa a poté již do Madridu na XXVI. Světový den mládeže http://www.madrid11.com/ . Zde společně s papežem Benediktem XVI. navážeme na naše cyklistické putování do Kolína nad Rýnem z roku 2005. Motto setkání vybral Svatý Otec z listu apoštola Pavla Kolosanům: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“.

Přestože, že se jedná o setkání mládeže, naše akce je otevřená pro všechny věkové skupiny, stejně jako tomu bylo na předchozích cyklopoutích.

Počítáme s účastí 90 cyklistů, tedy dvěma autobusy. Přihlašovat se bude možné od 1.1.2011. Jakmile se naplní první autobus, druhý pojede v případě, že bude naplněn z 90%. Kola budou převážena ve speciálním vozíku, k tomu určenému, za autobusem. Nocovat budeme tak, jak na všech předchozích cyklopoutích v tělocvičnách a sportovních halách se sociálním zařízením (WC a sprchy). Podstatnou změnou je, že pro letošní pouť nebudeme zajišťovat stravu účastníkům. V ceně pouti bude jako vždy základní pojištění pro cesty do zahraničí. Účastníci obdrží taktéž originální tričko Cyklopouti 2011 a podle možností se budeme snažit zajistit mapy oblastí, kterými povedou jednotlivé etapy.

Jako doprovodné vozidlo pro převoz batožin a servisního zařízení na kola nám poslouží naše autobusy. Součástí organizačního týmu bude také zdravotní a servisní doprovod pro opravy kol.

Odhadovaná cena pro celou pouť je 11 500 Kč.

Předběžný časový harmonogram:

5. 8. pátek Sraz účastníků v Uherském Brodě (navečer)
6. 8. sobota Odjez autobusem z Uherského Brodu
7. 8. neděle Příjezd do Chamonix v ranních hodinách, zde 9 h přestávka
8. 8. pondělí Příjezd do Lurd (zde nocleh)
9. 8. úterý Příjezd do Burgosu
10. 8. středa Slavnostní start: Burgos, 1. etapa z Burgosu do Frómista (64 km)
11. 8. čtvrtek 2. etapa z Frómista do Sahagún (60 km)
12. 8. pátek 3. etapa z Sahagún do León (60 km)
13. 8. sobota 4. etapa z León do Astorga (50 km)
14. 8. neděle 5. etapa z Astorga do Vega de Valcarse (85 km)
15. 8. pondělí 6. etapa z Vega de Valcarse do Portomarín(85 km)
16. 8. úterý 7. etapa z Portomarín do Monte do Gozo (Compostela) (90 Km)
17. 8. středa Volný den v Santiago de Compostela
18. 8. čtvrtek Výlet do Fisterre na tzv. Konec světa a odjezd do Madridu (přes noc)
19. 8. pátek Příjezd do Madridu (ráno)
19. – 21. 8. pátek - neděle Účast na Světovém setkání mládeže v Madridu s papežem Benediktem XVI.
21. 8. neděle Odjezd z Madridu (večer)
22. 8. pondělí Příjezd do Marseille – 9 h přestávka
23. 8. úterý Příjezd do Lago di Garde – úterý - 9 h přestávka
24. 8. středa Příjezd do ČR

Změny vyhrazeny!!